Acasa2024-06-02T11:19:22+00:00

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI, “SIRIACA” DE LA MĂNĂSTIREA GHIGHIU VA STA ALĂTURI DE MÂNA DREAPTĂ A SFÂNTULUI IERARH NICOLAE, ÎN PERIOADA 4-7 DECEMBRIE 2023, CU OCAZIA HRAMULUI DE IARNĂ AL BISERICII VOIEVODALE SFÂNTUL GHEORGHE-NOU DIN BUCUREȘTI, KM. ZERO! Programul manifestărilor duhovnicești prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni, este următorul

NOUA CIZELURĂ A RACLEI CU MÂNA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE DIN BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE-NOU, KM. ZERO AL ROMÂNIEI! LUCRARE EXECUTATĂ LA ATELIERELE PATRIARHIEI ROMÂNE. SĂ VĂ BINECUVINTEZE PE TOȚI, MARELE FACĂTOR DE MINUNI ȘI IERARH AL LUI HRISTOS, NICOLAE AL MIRELOR LICHIEI! MULȚUMIM DIN SUFLET TUTUROR CELOR CARE NE-AU FOST ALĂTURI ÎN ACEST SFÂNT ȘI BINECUVÂNTAT DEMERS!

Dar de suflet pentru Sfânta Mănăstire Polovragi! Sfântul Martir Constantin a ajuns la una din sfintele sale ctitorii, pe meleaguri gorjene! Rugăciune și pace în liniștea serii, la mănăstirea Polovragi! Mănăstirea Polovragi, sfințenie, istorie și bucuria întâlnirii cu frumusețea duhovnicească a rugăciunii! Sfântă misiune duhovnicească împlinită cu succes, la Polovragi, pe meleaguri oltene!

IMNUL BRÂNCOVENILOR

de Preot Emil Nedelea Cărămizaru

Cu mâinile deschise către Cer
Stă Brâncoveanu pe eşafod cu inima de fier,
Înconjurat de-un brad şi patru stejărei
Ahmed sultanul înfruntă pe Altân Bey.

E miezul lui Gustar la Ţarigrad
Şi Marele Vizir e în jihad,
Pe Brâncoveanu acuma se răzbună,
Fiincă a pus crucea mai sus de semilună…

Astăzi e ziua sfântă a Preacuratei Maici,
Iar îngeri dospesc în Cer prescuri în chip de cruci
Ca să-i primească pe Brâncovenii mucenici,
La poarta Raiului, căci uşile li s-au deschis.

Iar Vodă Brâncoveanu cu glasul ca de tunet
Spuse cuvinte sfinte ce vor avea răsunet
În toată Europa şi-n mândra Românie
Că-s Basarabi de sânge, credinţa-i temelie !

Hristos le este viaţa şi calea-n nemurire
Vor pentru El să moară şi pentru mântuire,
Biserica e mamă şi ţara-i deopotrivă,
Chezaşe le stau sufletele ce nu mai au zăbavă…

Călăul hâd loveşte cu barda-i mişelească
Şi capul lui Ianache smerit acum se-apleacă
Pe drumul veşniciei şi-al fericirii sfinte,
Cu ochii duşi spre Ceruri în ruga-i preafierbinte.

Şi prinţul cel mai mare pe nume Constantin
Aşteaptă în credinţă să moară tot creştin,
Slavoslovind în taină Îl cheamă pe Iisus,
Şoptind în gând litanii, vorbind cu Cel de Sus.

Ştefan cel erudit cu mintea-i lustruită
Priveşte lin seninul ca dintr-o poeniţă
Ce îi deschide Cerul pe Împărat să-L vadă,
Cu braţele deschise se ţine să nu cadă.

La rând urmează Radu cel voinic,
Cu dragoste frumoasă el s-a logodit
Şi-n aşteptarea nunţii împărăteşti,
Hristos îi dărui cununile cereşti…

Iar Mateiaş, cu chip frumos de îngeraş,
Mezinul scump cu lacrimi pe obraz,
Ceru sultanului ca viaţa să i-o cruţe
Căci se va face turc şi-aşa o să-l ajute.

Sfinții Martiri Brâncoveni (16 august)

De-atâta sânge curs pe caldarâm
În numele trufaşului Islam,
Îşi vede frăţiorii cu trupuri făr’de cap
Stând la picioarele hainului arap…

Dar glasul Brâncoveanului acum iar se ridică
Spunând lui Mateiaş să nu îi fie frică,
Nicicând vreun Basarab nu şi-a trădat credinţa sfântă
Şi pentru Dumnezeu primesc jertfelnica osândă.

Iar bietul copilaş cu ochii de safir
Primi povaţa părintească cu lacrimi ca de mir,
Cu glasul îngeresc ceru acum să moară
Pentru Iisus Hristos şi pentru mândra-i ţară.

Tiranul de sultan dădu poruncă crudă,
Căpşorul lui Matei sublim spre ceruri urcă
Cu frăţiorii lui şi sfetnicul cel drag,
Pe Domnul Brâncoveanu în Cer l-aşteaptă-n prag.

Bătrânul Principe priveşte împrejur
Căci marea la Iali Kioşc se tânguie-n azur,
Iar ceru-n depărtare pare purpuriu
Şi sângele pe caldarâm e străveziu…

Pe prinţişorii săi îi mângâie tăticul,
Cu dreapta-i ca un sceptru
le-alungă acuma chinul,
Pe devotatul sfetnic îl binecuvântează,
Prin sânge de martiri cu Duh Sfânt se salvează.

Satârul ticălos loveşte iară
Şi capul Brâncoveanului călăul îl separă,
De trupu-i falnic ca un chiparos
Îmbrăţişându-şi pruncii pe eşafodul sângeros…

***

Într-un turn jilav şi sumbru ca şi loc pentr-un sihastru,
Plânge-o mamă îndurerată cu un chip de alabastru,
E Maria Brâncoveanu, sfântă mamă şi soţie,
Rugăciunea îi e viaţa trăită-n cuvioşie.

Strig-acuma către Cer
chemându-L pe Duhul Sfânt
Să-i primească azi feciorii, soţul şi pe sfetnicul cel blând,
În meleagul fericirii şi al Soarelui de Sus,
Căci ei sunt de-acu-nainte mucenicii lui Iisus!

                                 ***
Cât vor dăinui pământul, Carpaţii şi Dunărea
Brâncovenii ne sunt fruntea, curajul şi inima,
Ei rămân pe veci creştini şi candele aprinse-n Cer,
În Biserică lumini şi în ţară sfânt drapel!

Articole recente

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI, “SIRIACA” DE LA MĂNĂSTIREA GHIGHIU VA STA ALĂTURI DE MÂNA DREAPTĂ A SFÂNTULUI IERARH NICOLAE,

ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI, “SIRIACA” DE LA MĂNĂSTIREA GHIGHIU VA STA ALĂTURI DE MÂNA DREAPTĂ A SFÂNTULUI IERARH NICOLAE, ÎN PERIOADA 4-7 DECEMBRIE 2023, CU OCAZIA HRAMULUI DE IARNĂ AL BISERICII VOIEVODALE SFÂNTUL GHEORGHE-NOU DIN BUCUREȘTI, KM. ZERO! Programul manifestărilor duhovnicești prilejuite de prăznuirea Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei, mare făcător de minuni, este următorul

NOUA CIZELURĂ A RACLEI CU MÂNA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE DIN BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE-NOU

NOUA CIZELURĂ A RACLEI CU MÂNA SFÂNTULUI IERARH NICOLAE DIN BISERICA SFÂNTUL GHEORGHE-NOU, KM. ZERO AL ROMÂNIEI! LUCRARE EXECUTATĂ LA ATELIERELE PATRIARHIEI ROMÂNE. SĂ VĂ BINECUVINTEZE PE TOȚI, MARELE FACĂTOR DE MINUNI ȘI IERARH AL LUI HRISTOS, NICOLAE AL MIRELOR LICHIEI! MULȚUMIM DIN SUFLET TUTUROR CELOR CARE NE-AU FOST ALĂTURI ÎN ACEST SFÂNT ȘI BINECUVÂNTAT DEMERS!

Dar de suflet pentru Sfânta Mănăstire Polovragi! Sfântul Martir Constantin a ajuns la una din sfintele sale ctitorii, pe meleaguri gorjene!

Dar de suflet pentru Sfânta Mănăstire Polovragi! Sfântul Martir Constantin a ajuns la una din sfintele sale ctitorii, pe meleaguri gorjene! Rugăciune și pace în liniștea serii, la mănăstirea Polovragi! Mănăstirea Polovragi, sfințenie, istorie și bucuria întâlnirii cu frumusețea duhovnicească a rugăciunii! Sfântă misiune duhovnicească împlinită cu succes, la Polovragi, pe meleaguri oltene!

Cinstirea Sfintei Cuvioase Parascheva – hramulde toamnă al Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe-Nou

Cu ocazia hramului de toamnă al Bisericii Voievodale Sfântul Gheorghe-Nou, icoana făcătoare de minuni și Cinstitul Veșmânt al Sfintei Cuvioase Parascheva, vor fi cinstite de credincioși în pronaosul sfântului locaș. În această seară, vineri 13 oct. 2023, începând cu ora 18:00 va avea loc Slujba Vecerniei unită cu Litia.

Sfânta Cuvioasă Parascheva

Sfânta Cuvioasă Parascheva, hramul de toamnă al Bisericii Sfântul Gheorghe-Nou.
Cu această ocazie, în ziua de prăznuire a Sfintei (între orele 8:00-19,30), vor fi puse spre închinare, veșmântul acesteia, precum și vechea icoană făcătoare de minuni cu chipul Sfintei Cuvioase Parascheva.
Astăzi, în ajunul praznicului, între orele 17:00-19:30, vor fi săvarşite, Taina Sfântului Maslu și slujba Vecerniei unită cu Litia.
Vă așteptam cu multă bucurie duhovnicescă!🙏

Go to Top