Odoarele bisericii

Biserica voievodală Sfântul Gheorghe Nou din Bucureşti, KM. Zero, adăposteşte pe lângă sfintele moaşte ale ctitorului ei, Sfântul Martir Constantin Brâncoveanu.

“Pronia Cerească a rânduit ca la trei veacuri de la martirizarea  Sfinților Brâncoveni, cel de-al șaselea Patriarh al României, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, să realizeze deshumarea moaştelor Sfântului Martir Constantin Brâncoveanu şi punerea lor într-o strălucităși preafrumoasăraclă, în ziua de 13 mai 2014, după ce, în anul 1992, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a trecut în calendar pe Sfinţii Martiri Brâncoveni, cu zi de pomenire la 16 august”, Pr. Dr. Emil Nedelea Cărămizaru, părintele paroh al Bisericii „Sfântul Gheorghe”- Nou, 16 august 2014.

Alt odor de mare preţ duhovnicesc este și mâna dreaptă a Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, dar de suflet al voievodului Mihai Viteazul şi al soţiei sale, Doamna Stanca. Sfintele moaşte sunt aşezate spre veşnică închinare, în partea dreaptă a naosului bisericii, intr-un frumos baldachin lucrat in stil brâncovenesc din stejar masiv. Credincioşi din toată ţara vin să se închine cu evlavie şi credinţă la moaştele făcătoare de minuni ale Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei, ocrotitorul familiei şi al copiilor, al tuturor celor necăjiţi şi al celor aflaţi în felurite suferinţe.

Baldachinul ce adăpostește racla cu sfintele moaște ale Sfântului Ierarh Nicolae.

Moaştele Sfântului Ierarh Nicolae, Arhiepiscopul Mirelor Lichiei (mâna dreaptă), dăruită Bisericii Sfântul Gheorghe Nou la anul 1599 de către Voievodul Mihai Viteazul şi soţia sa doamna Stanca ( cf. cronicarului Radu Greceanu)

Mâna dreată a Sfântului Ierarh Nicolae

În apropierea mormântului ctitoricesc, în partea dreaptă, se află cunoscuta icoană făcătoare de minuni “Sfânta Vineri” (Sfânta Cuvioasă Parascheva) – sec. XVIII – XIX . Ea a fost adusă spre închinare, în Biserica Sfântul Gheorghe Nou, după demolarea Bisericii Sfânta Vineri din Capitală in timpul perioadei comuniste. Această sfântă icoană a fost restaurată în anul 2008.

Icoana făcătoare de minuni a “Sfintei Vineri”

De asemenea, in biserică se afla un alt odor deosebit, este vorba de sfântul epitaf lucrat în fir de aur de către Doamna Maria Brâncoveanu şi stropit cu lacrimile sale după pierderea mucenicească a soţului său, a celor patru copii şi a ginerelui său, petrecută la Constantinopol in ziua de 15 august 1714.

Sfântul epitaf al Mariei Brâncoveanu

O altă icoană la care credincioşii din întreaga ţară au o evlavie deosebită este icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului (sfârşitul sec. XVIII), aşezată în partea stângă a bisericii, ca Axioniță. Această icoană a fost restaurată de curând.

Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului (sec. XVIII)

In biserica se afla inca o icoana a Sfintei Cuvioase Parascheva, foarte veche si ea, care are o valoare artistica si spirituala insemnata, ce dateaza din sec. al XVIII-lea.

La punerea pietrei de temelie a Bisericii Sfânta Vineri, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a dăruit acestei biserici, un veşmânt al Preacuvioasei Parascheva, care va rămâne spre smerită şi sfântă închinare in biserica Sfântul Gheorghe Nou până la ridicarea Bisericii Sfânta Vineri.

Sunt şi alte multe icoane şi odoare cu o valoare duhovnicească şi istorică deosebită, care mângâie sufletele credincioşilor care cu credinţă, evlavie şi speranţă în bunul Dumnezeu păşesc pragul acestei sfinte biserici, încarcată de nenumărate daruri sfinte şi de o istorie atât de bogată, spre slava Sfintei Treimi şi pomenirea neamului românesc!

Mormântul Sfântului Martir Voievod Constantin Brâncoveanu

Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de biruință

Icoane din catapeteasma Bisericii Sfântul Gheorghe NouBiserica Constantin Brancoveanu Bucuresti