Subscribe via RSS Feed

Archive for March, 2010

Viaţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni

Viaţa Sfinţilor Martiri Brâncoveni

  Constantin Brâncoveanu a văzut lumina acestei lumi în localitatea Brâncoveni de prin părţile Romanaţiului, având printre strămoşii săi după tată pe Sfântul Voievod Matei Basarab (1632-1654), recunoscut ca mare ctitor de biserici şi mănastiri, iar mama sa, Stanca, fiica postelnicului Constantin Cantacuzino, era şi dânsa de viţă împărătească. Domnia Sfântului Voievod Constantin Brâncoveanu a […]